Με έγγραφά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών καθώς επίσης το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ζητά την επέκταση των οριζομένων από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία ήδη βρίσκεται ο Δήμος από 22 Οκτωβρίου 2016 και για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αιτωλικού.

Κατά συνέπεια ζητείται η έγκριση καταβολής εκτάκτου εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το σύνολο των πολιτών (2.533 καταμετρητές), οι οποίοι αντιμετώπισαν τις συνέπειες της ολικής αδυναμίας χρήσης νερού τις προηγούμενες ημέρες.

Το έκτακτο χρηματικό βοήθημα που ζητείται είναι ανάλογο αυτού που χορηγήθηκε στους πολίτες της δημοτικής ενότητας Μεσολογγίου (ύψους περίπου 600 ευρώ έκαστος) μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου 2016.