Θέματα που αφορούν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς περιλαμβάνει το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ που έχει δώσει για διαβούλευση στους δημάρχους ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής (δείτε ολόκληρο το έγγραφο του νομοσχεδίου ΕΔΩ).

Συγκεκριμένα, το άρθρο 32 ρυθμίζει θέματα αναφορικά με τις αποδοχές δημοτικών αστυνομικών που επανατοποθετήθηκαν στους Δήμους, ενώ με την τελευταία του παράγραφο, παρέχει στους δημοτικούς αστυνομικούς που μετακινήθηκαν υποχρεωτικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή άλλες υπηρεσίες εκτός του τόπου που υπηρετούσαν, να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους.

Δείτε αναλυτικότερα το άρθρο 32:

1. Οι αποδοχές των δημοτικών αστυνομικών που επανατοποθετούνται σε Δήμους, δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2α του ν. 4325/2015, καταβάλλονται από 11-5-2015.
2. Δεν ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας για την κατάταξη των δημοτικών αστυνομικών σε
θέσεις άλλου κλάδου του οικείου δήμου, σε περίπτωση μη επανασύστασης δημοτικής
αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 β. του άρθρου 19 του ν. 4325/2015.
3. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας,
που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται
αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4.«Στο άρθρο 19 του νόμου 4325/15 προστίθεται εδάφιο ως εξής;
«Στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μέσω της κινητικότητας μετατάχθηκαν
υποχρεωτικώς σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή άλλες υπηρεσίες εκτός του τόπου που
υπηρετούσαν στις 23.09.2013 δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο
συμφερόντων τους στην αντίστοιχη υπηρεσία με αυτήν που υπηρετούν σήμερα. Από τα
ανωτέρω εξαιρούνται ρητώς οι μετακινηθέντες σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

 

aftodioikisi.gr