Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, επανακάμπτει στο Αγρίνιο, ολοκληρώνοντας το πακέτο στοχευμένων δράσεων στην πόλη για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ – Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!, που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

Μετά την αρχική επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2015, και τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα  που αποτυπώθηκαν από την επαφή με τους φορείς της πόλης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επιστρέφει στο Αγρίνιο, με μια ανοιχτή προς τους πολίτες εκδήλωση, που εδράζεται στις βάσεις που τέθηκαν στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης.

Πιο συγκεκριμένα, από τις συμμετοχικές διαδικασίες και την ημερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο, αναδείχθηκε ως μείζον ζήτημα η ανάγκη ενδυνάμωσης και βελτιστοποίησης της ενημέρωσης των πολιτών/χρηστών, μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων και δυνατοτήτων που προσφέρει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ούτως ώστε να «σφυρηλατηθεί» μια άλλη κουλτούρα για το νερό, την αξία και την αναγκαιότητα της  ορθολογικότερης διαχείρισής του.  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τη στόχευση του προγράμματος για μετάβαση σε ένα εφαρμόσιμο Σχέδιο Δράσης, που θα προκύψει μέσα από το δημόσιο διάλογο, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει τη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015, 17.00 – 21.00 στο πρώην κτήριο Τράπεζας της Ελλάδος, Αναστασιάδη 1 & πλατεία Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και αναμένονται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΔΕΥΑ Αγρινίου, της Πανεπιστημιακής και Εκπαιδευτικής Κοινότητας, συλλογικοτήτων πολιτών, φορέων αρμόδιων για τα υδατικά ζητήματα της πόλης, ΜΜΕ, ενώ παράλληλα οι πολίτες του Αγρινίου θα έχουν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένο φόρουμ, μέσα από το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το διάστημα 6-9 Οκτωβρίου το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα πραγματοποιήσει, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε 1.000 περίπου μαθητές του Δήμου, με θέμα την εξοικονόμηση του νερού και το ρόλο τον οποίο μπορούν οι ίδιοι οι νεαροί πολίτες να διαδραματίσουν στην προστασία του πόρου. Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις θα έχουν χαρακτήρα διαδραστικό, που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των μαθητών και θα συνοδεύεται από διανομή ειδικά σχεδιασμένων Φύλλων Εργασίας αλλά και εγκατάσταση μειωτήρων ροής νερού για την περαιτέρω εξοικείωσή τους με τα θέματα των υδατικών πόρων και τη διερεύνηση πρακτικών για την ορθολογική χρήση τους.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στη σελίδα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ στο facebook.