Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε οι βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης με θέμα «Υποβάθμιση – Παύση Λειτουργίας Μονάδων» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α/ΑΠ Ακτίου) εξακολουθεί να λειτουργεί και να παραμένει εντεταγμένο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολεμικής Αεροπορίας. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο Φύλαξης του Αεροδρομίου Αγρινίου εξακολουθεί να λειτουργεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υφιστάμενο Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού του Α/ΑΠ Ακτίου. Παράλληλα, το ΓΕΑ εξετάζει τρόπους αναβάθμισης της επιχειρησιακής λειτουργίας του Κλιμακίου, ώστε μέσω της ορθολογικής χρησιμοποίησης προσωπικού και μέσων, να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τέλος στο πλαίσιο του γενικότερου επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης, το ΓΕΑ μεριμνά για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Παράλληλα δίδεται στα στελέχη, που πρόκειται να μετακινηθούν, η δυνατότητα να δηλώσουν τόπους προτίμησης. Οι επιθυμίες των στελεχών ικανοποιούνται, στο βαθμό που δεν επηρεάζονται οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.