Στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1/Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο “Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην Τάξη”, τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Λεπενούς πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην περιοχή Alcalá de Henares, προάστιο της Μαδρίτης, για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στις Νέες Τεχνολογίες με τίτλο “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom (Δημιουργικότητα κατά τη Διδασκαλία και Μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ: Ψηφιακή Τάξη)”

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που διήρκησε από τις 2 Απριλίου 2016 έως 8 Απριλίου 2016, οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και ήρθαν σε επαφή, συνομίλησαν και αντάλλαξαν απόψεις με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο σεμινάριο. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και χρήσης των νέων τεχνολογιών στην τάξη και οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν στην πράξη μερικές από τις καινοτόμες αυτές ιδέες, όπως blog, Edmodo, Weebly και twitter. Οι γνώσεις που αποκόμισαν οι τρεις εκπαιδευτικοί έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στην τάξη για να ενισχυθούν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση. Η συνολική εμπειρία κρίνεται ευεργετική και οι τρεις εκπαιδευτικοί εύχονται σε όλους τους συναδέρφους να επιδιώκουν συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες που διευρύνουν τους ορίζοντες και εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας.

 

agrinionews.gr