Σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 επισκέφθηκε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου η Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου Έ. συνοδευόμενη από τον Γενικό Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. κ. Ηλιόπουλος Ν..
Η Υπουργός ενημερώθηκε από το πρόεδρο και τη Διοίκηση του Ε.Κ.Μ. για τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της περιοχής (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Σ.ΕΠ.Ε., Ομαδικές Απολύσεις, Ανεργία, Συνδικαλιστικό Νόμο κλπ.). Και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για τοπικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Ε.Κ.Μ.
Η Υπουργός ενημέρωσε τη Διοίκηση για τη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς και έδειξε κατανόηση για τα τρέχοντα τοπικά προβλήματα και διάθεση επίλυσής τους.
Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης.

Γραφείο Τύπου του Ε.Κ.Μ.