Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25/04/2016 στα γραφεία του Συνδέσμου Προπονητών, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη, στις 26/04/2016, προκειμένου να αποφασιστεί η σύνθεση του νέου ΔΣ.
Κατόπιν τούτου έχουμε:
Πρόεδρος: Γιωτόπουλος Κωνσταντίντος
Α’ Αντιπρόεδρος: Κουτρούλης Δημήτριος
Β’ Αντιπρόεδρος: Χαϊδάκης Σπυρίδων
Γεν.Γραμματέας: Θεοδοσίου Δημήτριος
Ταμίας: Τούρκας Παναγιώτης
Β’ Ταμίας: Σκλαπάνης Θεόδωρος
Υπεύθυνος Δημ.Σχέσεων: Λαυράνος Θεόδωρος
Ειδικός Γραμματέας: Παπασπύρος Γεώργιος
Υπεύθυνος Πειθαρχικού: Καρτσακλής Θωμάς

 

 

olatagoal.gr