Ο Συμπαραστάτης του Δημότη κατά την τρίμηνη λειτουργία του γραφείου του ( Ιούνιος-Ιούλιος –Αύγουστος 2015) σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, διαμεσολάβησε σε είκοσι (20) περιπτώσεις είτε κατόπιν αιτήσεων είτε κατόπιν καταγγελιών των Δημοτών ,προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που αυτοί κατήγγειλαν.

Η διαμεσολάβηση του συμπαραστάτη πραγματοποιήθηκε στις υπηρεσίες 1) Δνσης Παιδείας για μεταφορά νηπιαγωγείων σε ιδιόκτητο κτίριο, 2) Στη Δνση Καθαριότητος για αποκομιδή σκπουπιδιών , μετακινήσεις κάδων και ηχορύπανση μηχανημάτων του Δήμου τις μεταμεσονύκτιες ώρες 3) Στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών για αποκατάσταση διαρροής νερού ύδρευσης, παρεμβάσεις για ηλεκτροφωτισμό είτε προφορικά είτε γραπτά και μερικά αιτήματα για τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισμού 4) Στην ΔΕΥΑ για αποκατάσταση ζημίας που προκαλείται από διαρροή ύδατος λόγω ζημίας του σωλήνος μεταφοράς σε κάποιους οικισμούς. 5) Δνση Περιβάλλοντος και πρασίνου για ανάλυση πόσιμου ύδατος σε δεξαμενή σε δημοτική κοινότητα .

Τα παραπάνω προβλήματα επιλύθηκαν σχεδόν όλα πλήν μίας ή δύο περιπτώσεων που η επίλυσή τους δρομολογήθηκε.

Πέραν τούτων ο Συμπαραστάτης του Δημότη σε αρκετές περιπτώσεις και προς αποφυγή γραφειοκρατίας διαμεσολάβησε προφορικά με υπηρεσίες του Δήμου για μικροπροβλήματα δημοτών τα οποία επιλύθηκαν άμεσα.

Τέλος και παρότι δεν ήταν αρμόδιος σε μερικές περιπτώσεις διευκόλυνε τους Δημότες με παρέμβασή του σε προβλήματα που υπεύθυνοι για διαμεσολάβηση λόγω   αρμοδιότητος ήταν ο Συμπαραστάτης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή ο Συμπαραστάτης του Πολίτη

http://sinidisi.gr/