Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Ι.Π. Μεσολογγίου «Η Κοινωνία Μπροστά» με επικεφαλής του Π.Παπαδόπουλο, εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών ατόμων επικουρικού προσωπικού για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου για ένα έτος.

Η ανακοίνωση:

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του συνόλου των συντελεστών του Υγειονομικού φάσματος, ανακοινώνουμε μια ευχάριστη είδηση.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. Α2β/ΟΙΚ 20050/15-3-2016 (ΑΔΑ: 71ΑΧ655ΦΥΟ-5ΓΠ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων επικουρικού προσωπικού για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου για ένα (1) έτος. Συγκεκριμένα: Προσλαμβάνονται δύο (2) ΔΕ χειριστές ιατρικών συσκευών και ένας (1) ΤΕ ραδιολογίας – ακτινολογίας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα μέγιστα στην λειτουργία του αξονικού τομογράφου.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι άμεσα αναλαμβάνει υπηρεσία και δεύτερη μόνιμη παιδίατρος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω στελέχωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας.

Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες.

 

agrinionews.gr