Σας υπενθυμίζουμε ότι λήγει την 31 Μαΐου 2016 η προθεσμία για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2016-2017 και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του σχολείου μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρες 9.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.

Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου 2016 και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: ρυθμός, ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα, διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της κατωτέρας Σχολής.

Όλες οι πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου:

http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/

Τηλ.: 2641053595 / Fax: 2641044485

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ