Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελουργούς ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης οιναμπέλων της περιόδου 2018-2019 θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων έως και τις 25 Μαΐου 2018.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα. Προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Απόθεμα πριν το 2016) με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις τους.