Γ. Παπαναστασίου «Προχωράμε με σχεδιασμό, οργάνωση και σωστή οικονομική διαχείριση »
Τις συμβάσεις δυο έργων, ύψους 2.263.000,00 ευρώ , υπέγραψε με τους αναδόχους τους, «ΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» και «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2016, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου.
Η πρώτη, με προϋπολογισμό μελέτης 1.229.000,00 €, αφορά το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» .
Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις  ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.
Η δεύτερη, με προϋπολογισμό μελέτης 1.034.000,00 €, αφορά το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις  ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.

Αναφερόμενος στα έργα, μετά την υπογραφή των συμβάσεων, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε ότι «Με σχεδιασμό, οργάνωση και σωστή οικονομική διαχείριση καταφέραμε σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία να χρηματοδοτήσουμε, από το Δήμο Αγρινίου και τη ΔΕΥΑ,  δύο νέα σημαντικά έργα απαραίτητα για τον περιοχή μας»
Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν  σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.