Προκειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να απαλλαγούν για το 2017 από τις εισφορές προς τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), καλούνται οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων όπως το συντομότερο προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι:
Ε1, Ε3 και εις τριπλούν το Εκκαθαριστικό του Φορολογικού Έτους 2015
Ασφαλιστική Ενημερότητα
αντίγραφο του ΟΣΔΕ
φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ρένα Γραμμένου στο 2641.0.69029.