Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Αχαλώου ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

e-dimosio.gr