Αρχική ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ 34 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

34 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  πατήστε εδώ.

Για την ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε εδώ.

e-dimosio.gr