Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μενιδίου», στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ιωάννη Λύτρα, με την παρουσία του αναδόχου και του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, Φάρες Μπεσαράτ, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.979.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα επιμέρους τμήματα του έργου αφορούν στην κατασκευή αντλιοστασίων, αγωγού διάθεσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τον οικισμό Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας Δήμου Αμφιλοχίας.

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Φορέας Υλοποίησης) και το Δήμο Αμφιλοχίας (κύριος του έργου), σύμφωνα με την σχετική προγραμματική σύμβαση.

Ο κ. Λύτρας μετά την υπογραφή της σύμβασης, ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία να ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες, ώστε «το έργο να πραγματοποιηθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο να παραδοθεί έτσι στους πολίτες άμεσα και λειτουργικό», όπως άλλωστε έχει ζητήσει και ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Απόστολος Κοιμήσης σημειώνει πως «πλέον βαίνει προς ολοκλήρωση το έργο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Μενιδίου, σημαντικό έργο υποδομής με πολλαπλές διαστάσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη μιας ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής».