Αρχική ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 930 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

930 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σε 930 ορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι θέσεις πρακτικής άσκησης για όλες τις Σχολές του ΕΜΠ. Πρόκειται για για πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας διάρκειας χιλίων τετρακοσίων δέκα (1.410) μηνών, και αφορά τους φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών- Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που θα μετέχουν στην πρακτική άσκηση, για το έτος 2022 σε ιδιωτικούς και σε εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η μηνιαία αποζημίωση ύψους πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ (533 €) ανά φοιτητή, περιλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς του e-ΕΦΚΑ, για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Ελλάδος.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας μικρότερης του μήνα, το καταβαλλόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα.

e-dimosio.gr


Πηγή

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com