Ο κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του οντολογική και ποιοτική υπεροχή έναντι των ζώων. Η υπεροχή του αυτή τον καταξιώνει, όταν στοχεύει σταθερά και δυναμικά προς το νόημα και το περιεχόμενο της αξίας της ζωής και τον υποβαθμίζει, όταν ξεφεύγει με συνείδηση από τα σύνορα του ιδεατού κόσμου. 

Επομένως, είναι στο χέρι του να σηκώσει την αξία της ζωής σε ψηλότερη ηθική σφαίρα γράφοντας ιστορία που θα αποτελεί αντανάκλαση των αληθινών προσανατολισμών του και των ορθών δρόμων πλεύσεώς του προς τον ιδανικό προγραμματισμό και στο χέρι του να ρίξει τη ζωή του στην αφάνεια. 

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και σαν κοινωνικό ον, έχει τη θέση του στη λειτουργία μιας κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που η θέση και η ιστορίας της θα είναι ευθέως ανάλογη με το αποτέλεσμα της νόμιμης δράσης και της ηθικής ενέργειας του πολυδιάστατου ανθρώπου. Αλλά τι είναι πολυδιάστατος άνθρωπος;

Είναι αυτός που έχει πολλές οπτικοπνευματικές και ηθικές γωνίες. Είναι αυτός που έχει συνείδηση της εποχής του, που έχει συνείδηση του ανθρώπινου στοιχείου και της ανθρωπότητας γενικότερα! Είναι αυτός που εκτείνεται προς πολλές κατευθύνσεις με γνώση και υπολογισμό. 

Ο άνθρωπος αυτός, είναι πάντα φιλόσοφος της ζωής με την πρωταρχική και καλή σημασία του όρου. Δρα πάντα με συνείδηση στη δίνη της κοινωνικής ζωής και σκέπτεται σφαιρικά, οικουμενικά. Αξιολογεί την ύλη με αυστηρά κριτήρια, με το δικαίωμα που του παρέχει η ιστορική γνώση, η πείρα της ζωής και η φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής στάθμης. 

Ο πολυδιάστατος άνθρωπος είναι ένα μεγάλο πνεύμα που συνθέτει τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς χωρίς να στηρίζεται σε προκατασκευασμένους κανόνες. Βέβαια, υπάρχουν προκατασκευασμένοι κανόνες που στηρίζουν σήμερα επάξια, φιλοσοφικά και κοινωνικά συστήματα. Αυτοί, όμως, είναι γι’ αυτόν, μόνο ένα είδος βασικής μελέτης και όχι αντιγραφής. Το πνεύμα, του πολυδιάστατου ανθρώπου, κλώθει και γεννά ηθικές αξίες, με βαρύτητα και που η εφαρμογή στο σύνολό τους συμβάλει στην πραγματική ανθρωποίηση του εύπλαστου και κοινωνικά αδιάφορου ανθρώπου.

Αλλοίμονο στις κοινωνίες, που δεν έχουν πνεύματα αυτής της μορφής. Αλλοίμονο στις κοινωνίες, που στηρίζονται από τα μεγάλα επιτεύγματα και δεν ελαύνονται από τα ιδανικά των πνευμάτων, αυτής της μορφής. Αλλοίμονο στον ίδιο τον άνθρωπο, που οι ενέργειές του και η θέληση δεν αποτελούν την έμφαση της πραγματικής υποστάσεως της κοινωνικής ψυχής.

Ευτυχώς, που στις κοινωνίες υπήρξαν και υπάρχουν τέτοιες συνειδήσεις. Ευτυχώς, που υπήρξαν και υπάρχουν πολυδιάστατοι άνθρωποι, που συναρμολογούν τα κομμάτια των αξιών της ζωής σε ένα ιδεατό σύνολο του πνευματικού και κοινωνικού βίου. 

Η στάθμη μιας κοινωνίας, μπορεί να ανέλθει σε ψηλά επίπεδα, όταν έχει να επιδείξει πολυδιάστατους ανθρώπους, που αποτελούν στην κυριολεξία το γνήσιο και πραγματικό συνειδό της. Το συνειδό της αυτό, είναι απόλυτα βέβαιο, πως θα θέτει την σφραγίδα του πνευματικού προβληματισμού, γιατί ξέρει να ζει και να πορεύεται στο συναρπαστικό στίβο του χωρόχρονου.