Στη φάση καταγραφής των υφιστάμενων φυσικών παραμέτρων και υδρονομικών διεργασιών του παράκτιου και υδατικού περιβάλλον, των τοπογραφικών και βυθομετρικών αποτυπώσεων με τη χρήση βυθομέτρων ακριβείας, ηλεκτρονικών ταχυμέτρων, δορυφορικών GPS, τηλεκατευθυνόμενων drones και λοιπού «έξυπνου» εξοπλισμού, βρίσκεται το μελετητικό έργο για την αντιδιαβρωτική προστασία και ανάπλαση της παραλίας του Αϊ-Γιάννη στη Λευκάδα.

«Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη παρέμβαση, ώστε να δοθεί οριστική λύση στη διάβρωση, να θωρακιστεί ο δρόμος, να κατασκευαστούν υποδομές εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών.

Σχεδιάζουμε περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις, που δεν θα αλλοιώνουν το τοπίο και χαρακτήρα της περιοχής, αντιθέτως θα προστατεύουν και αναδεικνύουν το μοναδικό της περιβάλλον.

Τέλος, να τονίσουμε ότι μιλάμε για οριστικές μελέτες με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Έτσι, η ολοκλήρωση θα σημάνει άμεσα την κατασκευή των έργων, αφού έχουμε ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους μέσα από το νέο ΕΣΠΑ » ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας. Ανδρέας Κτενάς.

Τα ρεαλιστικά δεδομένα από το πεδίο αξιολογούνται και αναλύονται, ώστε, μέσω μαθηματικών μοντέλων και προσομοιώσεων, να καθοριστούν τα απαιτούμενα τεχνικά έργα και διαμορφώσεις, που θα αντιμετωπίσουν οριστικά, με τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα, και με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, το πρόβλημα διάβρωσης της ακτής του Αϊ-Γιάννη και θωράκισης του παραλιακού δρόμου.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται μελέτη οδοποιίας για την πλήρη αποκατάσταση, βελτίωση και αναβάθμιση της παραλιακής οδού του Αϊ-Γιάννη (πλάτος οδοστρώματος, εύρος κατάληψης της οδού, ανακατασκευή οδοστρωσίας, κλπ.)

Τέλος, τμήμα του παρόντος μελετητικού έργου στη Λευκάδα αποτελεί η αρχιτεκτονική ανάπλαση της παραλίας του Αϊ-Γιάννη (διαμόρφωση συνθηκών για περπάτημα, ποδήλατο και άθληση, αστικό εξοπλισμό, διάδρομοι πρόσβασης στην ακτή, αποδυτήρια, ντους, beach volley, κλπ.). Έμφαση δίνεται στην προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης και στην ασφαλή και άνετη κίνηση πεζών και ΑμεΑ.


Πηγή