Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή

Σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές και πολλές δυσλειτουργίες, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Εργαλείο για τη Διοίκηση, τους συνεταιρισμούς, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αποτελεί η πρώτη ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο «Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή», η οποία παρουσιάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας.

Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αναδείχθηκε από τη διερεύνηση των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη είναι αυτό της πλημμελούς ενημέρωσης των παραγωγών για τις υποθέσεις τους και της ασάφειας ως προς τις διαδικασίες κοινοποίησης διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων ή ανάκτησης ενισχύσεων.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι αναφερόμενοι προσέφυγαν στην Αρχή αγνοώντας τους λόγους για τους οποίους η ενίσχυση που ανέμεναν δεν τους καταβλήθηκε ή το ύψος αυτής ήταν μειωμένο. Μάλιστα, πολλές φορές επισήμαναν ότι η σχετική πληροφόρηση που τους παρασχέθηκε ατύπως από αγροτικούς φορείς ή τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ελλιπής, αόριστη και συχνά αντικρουόμενη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης τόνισε πως: «Διαπιστώνουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των ενισχύσεων, διαπιστώνουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των ενστάσεων των παραγωγών, αλλά και στην πληρωμή, στην περίπτωση δηλαδή που οι ενστάσεις αυτές ευδοκιμήσουν και αυτό σημαίνει πως το αγροτικό εισόδημα παρουσιάζει μεγάλες απώλειες για ικανό χρονικό διάστημα . Υπάρχουν και σφάλματα στην χαρτογράφηση των αγροκτημάτων τα οποία διορθώνονται με δυσκολία με αποτέλεσμα να υπάρχει πάλι απώλεια εισοδήματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να φτάνει και τα δύο με τρία χρόνια».

Στην εκδήλωση ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη νέα περίοδο (2021-2027) καλείται να δώσει απαντήσεις σε µία σειρά προκλήσεων για την αγροτική παραγωγή, τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τόνισε, μάλιστα, ότι πρώτες εκτιμήσεις από την εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής για το αγροτικό εισόδημά είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Υπολογίζεται, ότι η απώλεια στο αγροτικό εισόδημα μπορεί να αγγίξει το 20%. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το ήδη συμπιεσμένο εισόδημα των παραγωγών. Για τη χώρα µας, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αισθητές, μετά ιδίως από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση και δημοσιονομική λιτότητα της τελευταίας δεκαετίας.

Δείτε αναλυτικά την Έκθεση του Συνηγόρου ΕΔΩ.

e-ea.gr

Αφήστε μια απάντηση