Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου

Ο δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση

έκτακτων εποχικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π. Ο.Π.Α.Α.Π.

Ειδικότητες: ΔΕ Φυλάκων, ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών –Καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr