Γνωστοποιείται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (για τις σειρές κατάταξης 6875-6876-6877, 6878-6879, 6880-6881 & 6882-6883 του αξιολογικού πίνακα κατάταξης), ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ (για τις σειρές κατάταξης 1956-1957-1958 & 4179-4180-4181-4182-4183 του αξιολογικού πίνακα κατάταξης), ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ (για τις σειρές κατάταξης 248-249 του αξιολογικού πίνακα κατάταξης), ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ (για τις σειρές κατάταξης 1773-1774 του αξιολογικού πίνακα κατάταξης) και ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (για τις σειρές κατάταξης 459-460 του αξιολογικού πίνακα κατάταξης) που προέκυψαν έπειτα από την αναμόρφωση των πινάκων κατόπιν δεκτών αιτήσεων θεραπείας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24.12.2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες των ανωτέρω κλάδων θα διενεργηθεί στις 13.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ στην αίθουσα της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα epresence.


Γνωστοποιείται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, Γενικής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (κωδ. θέσης 111), (για τις σειρές κατάταξης 888-889 του αξιολογικού πίνακα κατάταξης) που προέκυψαν έπειτα από την αναμόρφωση των πινάκων κατόπιν δεκτών αιτήσεων θεραπείας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες του ανωτέρω κλάδου θα διενεργηθεί στις 13.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ στην αίθουσα της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα epresence.

e-dimosio.gr