Παράλληλα, στόχος του IST College είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού μοντέλου σπουδών.

«Για εμάς, ο κάθε φοιτητής/ τρία μας είναι σημαντικός/η και η επιθυμία μας είναι οι φοιτητές μας να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους και να εξελιχθούν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους», επισημαίνει μεταξύ άλλων η κυρία Φουντουκάκου, εξηγώντας πως κάθε σπουδαστής έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά μαθήματα, διατμηματικές και αλληλένδετες ενότητες, σεμινάρια και ειδικές εκδηλώσεις που ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική του εμπειρία.


cnn.gr