Η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Ελίζα Φερέιρα, απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτή του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη, παρουσίασε μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεση της η Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών και πράσινων πολιτικών.

Η Επίτροπος ενθάρρυνε μάλιστα τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντάξουν τη Θεσσαλονίκη σε προτάσεις στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η συνολική χρηματοδότηση του οποίου στην αποστολή «Πόλεις» ανέρχεται σε 360 εκατ.ευρώ.

« Η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της αποστολής «Πόλεις» και μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για να συμμετάσχει σε μεγάλης κλίμακας δράσεις καινοτομίας, πιλοτικά έργα και επιδείξεις» διευκρίνισε η Επίτροπος Φερέιρα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα και συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα της ΕΕ και από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ κατέθεσε ερώτηση στις 23 Νοεμβρίου παραθέτοντας στοιχεία από την έρευνα «Fit for the Future Cities: Πώς η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει τη βιώσιμη αλλαγή», η οποία πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες για την ψηφιοποίηση των πόλεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα διαπιστώνει πως χρειάζονται επείγοντα μέτρα προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία ο φιλόδοξος σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Θεσσαλονίκη.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, μόλις 10% των πόλεων ανήκει στην κατηγορία «Front-Runner», 25% κατατάσσεται ως «Pathfinder» και ένα άλλο 25% αντιστοιχεί σε πόλεις που έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της ψηφιοποίησης τους και την εντάσσουν πλέον στις πολιτικές τους προτεραιότητες.

«Η Θεσσαλονίκη ως σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να επενδύσει σε σύγχρονες ψηφιακές και πράσινες πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις μεταφορές και το δημόσιο χώρο, αξιοποιώντας την τεχνολογία», δήλωσε η κ. Σπυράκη, σημειώνοντας πως «η συστηματική ενασχόληση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, ώστε η Θεσσαλονίκη να συγκαταλέγεται στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, αποδίδει καρπούς και η πόλη μας έχει πλέον σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεση της».

Η Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα στην απάντηση της προς την ευρωβουλευτή τόνισε ακόμη πως υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για σχετικές δράσεις και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σημείωσε μάλιστα, πως το «Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει πράσινες υποδομές σε τοπικό επίπεδο και υποδομές αστικών μεταφορών. Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης θα λάβουν 165 εκατ. ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα έχει δεσμεύσει 13 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Έξυπνες πόλεις» στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στη Θεσσαλονίκη· ο δε δήμος πραγματοποιεί ήδη εργασίες για την ανακαίνιση βασικών αστικών οδών, τον έξυπνο πολεοδομικό σχεδιασμό και την ασφάλεια των μεταφορών. Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης ότι θα διαθέσει πρόσθετα κονδύλια στις ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στην αποστολή «Πόλεις»» κατέληξε η Επίτροπος.


Πηγή