Σε λειτουργία τίθεται η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η οποία θα συμβάλει, εκτός των άλλων και στην αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ προς όφελος των 6,5 εκατ. ασφαλισμένων και κατ’ επέκταση στην  στήριξη του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του e-ΕΦΚΑ και των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασφαλισμένους κατ’εφαρμογή του ν.4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του Φορέα.

Υπενθυμίζεται πως ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% – που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- σήμερα αξιοποιείται με μεγάλη δυσκολία.

Οι δύο βασικοί στόχοι

Οι δύο βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η άμεση αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων του Φορέα και η ενίσχυση των εσόδων του καθώς και του ασφαλιστικού συστήματος.

  • Η άμεση αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων του Φορέα και η ενίσχυση των εσόδων του καθώς και του ασφαλιστικού συστήματος.
  • Η άμεση αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Με την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας πρόκειται να παραχθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Φορέα και να στεγαστεί το σύνολο των υπηρεσιών του σε σύγχρονα κτήρια αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των 6,5 εκατ. ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την θέση του Προέδρου της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού αναλαμβάνει ο κ. Φίλιππος Κονταξής με πολυετή καριέρα στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων και στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου τοποθετείται η κα Κατερίνα Τζωάννου, πολιτικός μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Υπηρεσιών.


cnn.gr