Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 6525/13-05-2021 σχετικά με το θέμα:«Ανάγκη επισκευής και ανάδειξης του επικίνδυνου κτιρίου του “ΟΤΕ”, το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν κόσμημα για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου».

Η ερώτηση έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα του διαδικτύου, στο κεντρικότερο σημείο της Ι. Π. Μεσολογγίου, μεταξύ 3 κεντρικών δρόμων, υπάρχει ένα επιβλητικό κτίριο του «ΟΤΕ», το οποίο, επί πολλά χρόνια, ήταν κόσμημα για την πόλη. Τα τελευταία χρόνια, όμως, δείχνει εγκαταλειμμένο, κάτι που δεν είναι τιμητικό για ένα μεγάλο οργανισμό, όπως είναι ο «ΟΤΕ – Cosmote», ενώ παράλληλα, δημιουργεί πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Οι εξωτερικές του επιφάνειες έχουν μεγάλες φθορές, τόσο στις μαρκίζες, όσο και στους τοίχους.

Σε πολλά σημεία του εν λόγω, οι μαρκίζες έχουν υποστεί διάβρωση, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνες, αφού πέφτει ο σοφάς. Στο κτήριο αυτό, επίσης, δεν υπάρχει φωτισμός και επικρατεί σκοτάδι, εκτός από ένα μικρό τμήμα στο ισόγειο, όπου στεγάζεται ο εμπορικός τομέας, διαμορφώνοντας, έτσι, μια απαράδεκτη εικόνα στην περιοχή. Την άσχημη αυτή εικόνα συμπληρώνουν ποικίλες φράσεις και συνθήματα, που είναι γραμμένα στους τοίχους. Η ανάδειξη και η αποκατάσταση του άνω κτηρίου καθίστανται επιτακτικές, αφού η Ι. Π. Μεσολογγίου, ως Παγκόσμιο Σύμβολο της Ελευθερίας, κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στις εκδηλώσεις που γίνονται για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, του 1821, οπότε, η εμφάνισή της πρέπει να είναι ανάλογη.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να διαπιστώσετε εκ του σύνεγγυς την εγκατάλειψη στην οποία έχει περιέλθει το ως άνω κτήριο του «ΟΤΕ» και να αναζητήσετε πόρους για την αναβάθμιση και αξιοποίησή του, καθώς, η αναβάθμιση και η ανάδειξή του κρίνονται αναγκαίες και επιτακτικές, αφού η Ι. Π. Μεσολογγίου, ως Παγκόσμιο Σύμβολο της Ελευθερίας, επειδή κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στις εκδηλώσεις που γίνονται για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, του 1821, είναι ανάγκη να δίνει τις καλύτερες των εντυπώσεων στους επισκέπτες της;

sinidisi.gr