Ανοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές  το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 33.800,7 εκατ. ευρώ (37.951,4 εκατ. δολάρια) έναντι 33.471,6 εκατ. ευρώ (39.620,2 εκατ. δολάρια) το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.035,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.074,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%.

Προσφυγικό: Ασφυκτιά η Μόρια – Τις ΜΚΟ «βλέπει» πίσω από τα επεισόδια ο Μηταράκης

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 ήταν 55.521,0 εκατ. ευρώ έναντι 54.119,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, 2,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται αύξηση κατά 2.494,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία άνοδος κατά 2.229,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018.

Με βάση τα παραπάνω, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 ήταν 21.720,3 εκατ. ευρώ (24.018,3 εκατ. δολάρια) έναντι 20.648,1 εκατ. ευρώ (24.065,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας διεύρυνση, σε ευρώ, 5,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.459,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,9% και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.155,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1%.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθε σε 4.422,7 εκατ. ευρώ (4.900,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.267,4 εκατ. ευρώ (4.843,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 172,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 88,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,8%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, τον Δεκέμβριο 2019 διαμορφώθηκε σε 2.868,8 εκατ. ευρώ (3.197,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.592,6 εκατ. ευρώ (2.960,2 εκατ. δολάρια) βελτιωμένη κατά 10,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 118,9 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 άνοδο κατά 112,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Δεκέμβριο ήταν 1.553,9 εκατ. ευρώ (1.702,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.674,8 εκατ. ευρώ (1.883,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας πτώση 7,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 53,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 24,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

Ξενοφών Κοντιάδης: Απαιτείται θεσμική επανάσταση στη δημόσια διοίκηση

tovima.gr