Αύξηση παρουσίασαν οι τιμές υλικών κατασκευής κατοικιών το δ’ τρίμηνο του 2021, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ για το σύνολο του 2021, οι τιμές αυξήθηκαν 3,2% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2020.

Πιο ειδικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 3,8%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 2,4%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 5,4%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 5,4%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 6,8%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,9%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,7%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,6%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

sofokleousin.gr