Ειδικότερα, το πρώτο μνημόνιο κινείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποθήκευση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού, κάθε χώρα που δεν διαθέτει υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου στο έδαφός της πρέπει να διατηρεί στρατηγικά αποθέματα που ισούνται με το 15% της ετήσιας κατανάλωσής της σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Έλληνες προμηθευτές θα μπορούν να δεσμεύουν την ικανότητα έγχυσης και εξόρυξης στη βουλγαρική εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου Σίρεν για μέγιστο συνολικό όγκο αποθήκευσης 0,7 TWh (τεραβατώρα).

Με τη σειρά τους, οι χρονοθυρίδες και η χωρητικότητα αποθήκευσης, καθώς και η αντίστοιχη ικανότητα επαναεριοποίησης από τερματικούς σταθμούς στην Ελλάδα, μπορούν να δεσμευτούν από Βούλγαρους προμηθευτές. Δύνανται να χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο με μέγιστη συνολική ετήσια δυναμικότητα επαναεριοποίησης 2,0 TWh.

Το δεύτερο Μνημόνιο Κατανόησης, προβλέπει τη συνεργασία των δύο χωρών για τη διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής πετρελαιαγωγού που θα ενώνει την Αλεξανδρούπολη με το βουλγαρικό λιμάνι του Μπουργκάς. Το μνημόνιο θα συναφθεί για 12 μήνες και θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή του από την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.


cnn.gr