Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις διαφωνίες στη διαμόρφωση των νέων προτάσεων και θα επαναλαμβάνει τα μέτρα στα οποία υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών.

Ακολουθούν τα σενάρια που έχουν εξετασθεί και όσα συζητούνται:


cnn.gr