Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Δήμος Ιλίου εκπονεί ειδικό σχέδιο βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας στις σχολικές μονάδες κάτι που λογίζεται ως αναγκαίο και απαραίτητο μέτρο, που όταν ολοκληρωθεί θα κριθεί ως καλή πρακτική με πολλαπλά οφέλη.

Έχουμε στη διάθεση μας ένα μέρος της διαδικασίας που συντελείται στο Δήμο Ιλίου προκειμένου να προχωρήσει, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ιλίου, Νίκου Ζενέτου, ο ιδανικός οδικός χάρτης προσβασιμότητας με ασφάλεια στις σχολικές μονάδες της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην πρώτη έκθεση που παραδόθηκε στο Δήμο από εξειδικευμένο σύμβουλο οδικής ασφάλειας, οι συνθήκες οδικής ασφάλειας στα σχολεία και του Δήμου Ιλίου εξαρτώνται από τον τρόπο ρύθμισης μιας βασικής αντίθεσης η οποία συνίσταται, α) από τη μια πλευρά η οδική κυκλοφορία, με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της σε συνδυασμό με την κατασκευαστική διαμόρφωση των δρόμων και τον παράγοντα της επικρατούσας οδηγικής συμπεριφοράς β) από την άλλη πλευρά, έχουμε τους τρόπους μετακίνησης των παιδιών, τα μέσα που χρησιμοποιούν, μόνα ή συνοδευόμενα, σε συνδυασμό με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των δρόμων και το βαθμό κυκλοφοριακής αγωγής των ίδιων και των συνοδών τους.

Οι δε παράγοντες που συντελούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων αυτής της αντίθεσης, είναι από τη μια πλευρά η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών και από την άλλη η βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής των παιδιών και των συνοδών τους.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία του οδικού περιβάλλοντος, η διαφοροποίηση χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας ώστε να γίνουν περισσότερο ήπια, αλλά και η διαφοροποίηση κάποιων
χαρακτηριστικών των μετακινήσεων των παιδιών ώστε να είναι λιγότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο, αποτελούν επίσης παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν σε βελτίωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, το οδικό περιβάλλον είναι ο χώρος όπου εκδηλώνεται αυτή η αντίθεση. Κατά συνέπεια, η κατασκευαστική βελτίωση, σε συνδυασμό με σχετικές ρυθμίσεις, είναι ίσως ο πλέον κρίσιμος
παράγοντας βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Σε αυτό τον τελευταίο παράγοντα εστιάζει η παρούσα μελέτη.

Οι παρεμβάσεις της μελέτης καλούνται να υλοποιήσουν τους παρακάτω στόχους στις περιοχές των σχολείων:

• Να συμβάλλουν στην ένταση της προσοχής των οδηγών, στη μείωση των ταχυτήτων και στη δημιουργία κατά το δυνατόν συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας στους δρόμους που περιβάλλουν τα σχολεία και χρησιμοποιούνται από τα παιδιά.
• Να εξασφαλίσουν επαρκείς χώρους κίνησης των παιδιών, τόσο στα σημεία εισόδου- εξόδου, όσο και κατά μήκος των διαδρομών πρόσβασης, ώστε να υπάρχει περιθώριο για να κινηθούν άνετα εκτός του δρόμου.
• Να ενισχύσουν το διαχωρισμό του χώρου κίνησης των παιδιών από τον χώρο κίνησης των οχημάτων.
• Να μειώσουν τα σημεία συνάντησης πεζών και οχημάτων, να κατευθύνουν προς αυτά τα παιδιά και να βελτιώσουν τις συνθήκες διέλευσης στα σημεία αυτά, εξασφαλίζοντας ορατότητα και
μείωση των ταχυτήτων.

Στην διαδικασία θα συμμετάσχουν με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια και οι καθηγητές των σχολείων οι οποίοι θα αναφερθούν σε όλα τα ζητούμενα που έχουν παρατηρήσει κατά την προσέλευση και αποχώρησης τους από τις σχολικές μονάδες.

Μάλιστα, ο εξειδικευμένος σύμβουλος στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία αυτή, προβαίνει σε λεπτομερή αποτύπωση των μετρήσεων κυκλοφορίας γύρω από τις σχολικές μονάδες προκειμένου να «τρέξει» εικονικά τα μοντέλα που θα του επιτρέψουν να προτείνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Ο Δήμος Ιλίου πρωτοπορεί με αυτή την δράση επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσει την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση μαθητών και συνοδών από τις σχολικές μονάδες. προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί σε κάθε Δήμο και περιφέρεια της χώρας η οδική ασφάλεια στις σχολικές μονάδες.


Πηγή