Πρόγραμμα voucher για την ενίσχυση των κτηρίων προκειμένου να καταστούν «έξυπνα» προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στόχος του προγράμματος που θεσπίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτήρια» με την παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος εγκατάστασης υποδομών, όπως η υποδοχή οπτικής ίνας.

Σημειώνεται πως επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια, εντός των περιοχών παρέμβασης, στις οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών, εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές τους, πλην των κτιρίων ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης.


cnn.gr