Η προσωπική μας στάση διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που πιθανώς πιστεύουμε. Μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά μας μπορεί να εκκινήσει διαδικασίες μεγέθους ικανού να αλλάξει την πορεία του πλανήτη προς την κλιματική καταστροφή και αυτό είναι που πρέπει καθένας μας να εφαρμόσει σε κάθε έκφανση της ζωής.


cnn.gr