Τους προβληματισμούς τους για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εκφράζουν επαγγελματικές ενώσεις, ιδίως των Κλάδων που απασχολούν εργαζόμενους με ευέλικτο ωράριο

Επισημαίνουν ότι η οριζόντια εφαρμογή του μέτρου θα προκαλέσει δυσλειτουργίες σε μία σειρά από επαγγέλματα.

Η Herca, η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων, τα μέλη της οποίας ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων με ευέλικτη απασχόληση λόγω της φύσεως του αντικειμένου, έχουν καταθέσει βελτιωτικές προτάσεις στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ώστε να προλάβουν δυσλειτουργίες και προβλήματα προτού προκύψουν.


cnn.gr