Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που ξεκίνησε σήμερα καθώς καταβάλλεται το τμήμα του Δώρου Πάσχα του μηνός Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας, η αναλογία δώρου Χριστουγέννων και το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά και μέχρι τις 21 Μάϊου θα πληρωθούν:

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθούν, 29 εκατ. ευρώ για 585.000 δικαιούχους που αφορά στην αποζημίωση δώρου Πάσχα του μηνός Απριλίου για αναστολές συμβάσεων εργασίας και 2 εκ ευρώ σε 3.000 δικαιούχους (αφορά υπόλοιπα αναστολών έτους 2020, αναλογία δώρου Χριστουγέννων, υπόλοιπα αναστολών 2021)

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πληρωθούν 14 εκατ. ευρώ σε 19.185 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας), 16,9 εκατ. ευρώ  θα καταβληθούν σε 520 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και  6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Σήμερα αναμένεται να α καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 18.020 δικαιούχους που αφορούν σε αναδρομικά κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν θα πληρωθούν 25 εκατ. ευρώ σε 62.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,     15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.


sofokleousin.gr