Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρείχε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν προστεθεί ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις, οι οποίοι αποσκοπούν στην επιτάχυνση υλοποίησης της δράσης αλλά και τη θωράκιση από ενδεχόμενη απόπειρα κατάχρησης.

Συγκεκριμένα πλέον ισχύει:


cnn.gr