Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή της ΒΔ Ελλάδας και της επικίνδυνης τάσης της αύξησης των εισροών στις λίμνες ΥΕΣ Κρεμαστών και προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα καθώς και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, ο Δήμος Αγρινίου  υπενθυμίζει στους πολίτες ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που αφορούν :

  •  Την καταστροφή των πινακίδων που βρίσκονται τοποθετημένες σε επίμαχες θέσεις κοντά στις όχθες του ποταμού Αχελώου και προειδοποιούν για την επικινδυνότητα όσων προσεγγίζουν.
  • Την ρύπανση με σκουπίδια, μπάζα και άλλα αντικείμενα των τεχνητών λιμνών, της κοίτης του ποταμού Αχελώου και της τεχνητής διώρυγας φυγής του υδροηλεκτρικού σταθμού Στράτου.
  • Την καταπάτηση των περιοχών που έχουν απαλλοτριωθεί για τις ανάγκες της Δ.Ε.Η. και όλων των παροχθίων εκτάσεων.
  • Την  χρήση και κίνηση όλων των πλωτών μέσων στις τεχνητές λίμνες και των ποταμό Αχελώο κατάντη του ΥΗΣ Στράτου.

Οι παραβάτες των ενεργειών αυτών θα τιμωρούνται σύμφωνα με την 28Γ/1988 Αστυνομική Διάταξη.