Ικανή να ερμηνεύσει και να μετατρέψει σε ομιλία τη νοηματική γλώσσα είναι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη της Google.

Έτσι, μία εφαρμογή στο κινητό μας θα επιτρέψει σε ανθρώπους με θέματα ομιλίας να επικοινωνήσουν πιο εύκολα με ανθρώπους που δε γνωρίζουν νοηματική. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση κάμερας, με το λογισμικό να εντοπίζει τις κινήσεις του χεριού και να τις μεταφράζει αντίστοιχα.

άτι που δεν είναι εμφανές αμέσως αλλά είναι εξίσου σημαντικό, είναι πως αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο, αποκαλύπτοντας πόσο ισχυρά έχουν γίνει τα smartphones μας. Μερικά χρόνια πριν, μία τέτοια τεχνολογία θα απαιτούσε τη χρήση πανίσχυρων desktop υπολογιστών.

Η τεχνολογία ωστόσο δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί, καθώς θέλει βελτίωση στην καταγραφή εκφράσεων προσώπου, στην ταχύτητα της νοηματικής καθώς φυσικά και στην ερμηνεία νοηματικής γλώσσας διαφορετικών χωρών.

newsbeast.gr