Στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της αυτοκίνησης στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ηλεκτροκίνησης αλλά και της αύξησης της χρήσης κινητήρων υδρογόνου στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Συστηματικές μελέτες δείχνουν ότι οι μεταφορές παράγουν περίπου το 25-30% της ετήσιας αναλογίας των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και την ενέργεια που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της μετακίνησής μας.


cnn.gr