Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπογράφει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου Πατή Κουτσάφτη, για την εκπόνηση κατεπείγουσας μελέτης, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ,  με αντικείμενο την σταθεροποίηση και αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων στις δυο ιστορικές πλατείες.

Πρόκειται για ανοιχτούς δημόσιους χώρους με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονούνται:

-Μελέτες τοπογραφικών εργασιών (τριγωνισμός, ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου, αποτύπωση ζώνης νέου έργου)

-Γεωτεχνική και στατική μελέτη για την έρευνα και τη διαστασιολόγηση των μέτρων σταθεροποίησης και αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων.

-Υδραυλική μελέτη για τη διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων.

-Αρχιτεκτονική μελέτη για την εναρμόνιση των έργων με το φυσικό περιβάλλον και με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών του Μουρεσίου και του Κισσού.

-Περιβαλλοντική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή των νέων έργων.

-Έγκριση της μελέτης από τους σχετιζόμενους φορείς περί αρχαιολογικών μνημείων/τόπων και

-Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης των έργων αποκατάστασης.


Πηγή