Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων όπως αυτές μέσω του Airbnb έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για το τουριστικό οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών και των εκμισθωτών, καθώς και για πολλές κοινότητες, δημιουργώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και προκλήσεις.

Με την έγκριση της πρότασης κανονισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και για την παροχή βοήθειας στις δημόσιες αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη του τομέα στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού.


cnn.gr