Η υλοποίηση του ΧΥΤΥ των Κυθήρων -αλλά και του μικρού ΧΥΤΥ Αντικυθήρων- και η ταυτόχρονη αποκατάσταση των δύο παλαιών ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), επιλύει το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των νησιών, το οποίο αποτελούσε για δεκαετίες αντικείμενο συζητήσεων και διαβουλεύσεων, ενώ σημαντική είναι και η απάλειψη του ετήσιου προστίμου των 320.000€ που επιβαλλόταν για αρκετά χρόνια στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τους 2 ανεξέλεγκτους ΧΑΔΑ του Δήμου Κυθήρων (80.000€/εξάμηνο/ΧΑΔΑ).

Η πράξη χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.

Η  αρμόδια Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Elisa Ferreira στο σχετικό μήνυμά της για το έργο. Σημειώνει χαρακτηριστικά «Τα Κύθηρα έχουν δείξει πως είναι εφικτό να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας και στηρίζουμε σε εσάς για να γίνουν τα Κύθηρα και η Ελλάδα πρωτοπόροι της σύγχρονης και βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΥ εξαρτάται, βέβαια, και από τις ποσότητες και το είδος των απορριμμάτων που καταλήγουν σε αυτόν. Για τον λόγο αυτό, στον ΧΥΤΥ έχει εγκατασταθεί Μονάδα Κομποστοποίησης για την διαχείριση των βιοαποβλήτων, η οποία θα λειτουργήσει σύντομα, ενώ ο Δήμος ενισχύει και προωθεί την Ανακύκλωση υλικών συστηματικά και αποτελεσματικά.

Πιο συγκεκριμένα, το 2022 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 227,28 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (Μπλε κάδοι) και 7,2 τόνοι γυαλί, όταν τα αντίστοιχα νούμερα το 2019 ήταν 58 τόνοι και 0!

Παράλληλα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αναμένεται η παραλαβή (στις αρχές του καλοκαιριού) ενός ακόμα νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, μετά τα 2 νέα οχήματα που λειτουργούν από το 2019 στο πλαίσιο του έργου. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 25 χρόνια (από την εποχή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου), καινούργια οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων παραλαμβάνονται και λειτουργούν στα Κύθηρα.


Πηγή