Ολοκληρώθηκε η έκδοση 5ετους ομολόγου λήξης 2025 ύψους 260 εκατ. της Frigoglass μέσω της θυγατρικής Frigoglass Finance B.V. Η έκδοση  των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης τιμολογήθηκε  με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875%. Η τιμή έκδοσης των ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

Οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί: (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.

Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι από την αύξηση στον κατώτατο μισθό

tovima.gr