Τη στιγμή που καθίσταται δύσκολη η μετακίνησή τους λόγω προβλημάτων που επιμένουν μετά το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας «Ελπίς»

Μέσω τηλεργασίας η λειτουργία του Δημοσίου και αύριο, Παρασκευή για τους υπαλλήλους που λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών είναι δύσκολη η μετακίνησή τους στον τόπο εργασίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, όσοι υπάλληλοι δεν δύναται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, η προσέλευσή τους στην έδρα της υπηρεσίας τους θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα γίνει με όρους ασφάλειας, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η βραδεία προσέλευσή τους θα πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Δικαιολογημένη θα είναι και η απουσία υπαλλήλων που τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία και η προσέλευσή τους στην υπηρεσία είναι αντικειμενικά αδύνατη.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα παραπάνω δεν αφορούν εργαζομένους σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.


vradini.gr