Προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τον Ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στο Σχηματάρι, Βοιωτίας αναδεικνύει τα κύρια χαρακτηριστικά των πυρομετεωρολογικών συνθηκών μιας καθοδηγούμενης από τον άνεμο πυρκαγιάς.

Αυτά είναι:


cnn.gr