Αναλυτικά οι ρυθμίσεις:

ΦΑΣΗ 1- ΥΠΟΦΑΣΗ Α’


cnn.gr