Από τις 30/01/2020 έως τις 31/01/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 4.367.706,94 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως το πρόγραμμα νέων αγροτών, δασώσεις, δωρεάν διανομή γάλακτος, απονιτροποίηση, ομάδες τοπική δράσης leader, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΕΠΕ εδώ.

e-ea.gr