Την δική του εκδοχή για τα τεκταινόμενα στη Γηροκομείο Αθηνών παρουσιάζει, με επιστολή του στη «Κ», ο Λέανδρος Ρακιντζής, τακτικό μέλος  της «Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών- Γηροκομείο Πτωχοκομείο»  (Γηροκομείο Αθηνών), ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. διορισθείσης από το Δικαστήριο προσωρινής διοικήσεως. 

Σε αυτή αναφέρει: 

«Κύριε  Διευθυντά

Είμαι τακτικό μέλος της «Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών- Γηροκομείο Πτωχοκομείο»  (Γηροκομείο Αθηνών) και διετέλεσα αντιπρόεδρος του Δ.Σ. διορισθείσης από το Δικαστήριο προσωρινής διοικήσεως  και ως εκ τούτου έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον  για τα τεκταίνομενα  στο Γηροκομείο και καλύτερη πληροφόρηση.

Στην έκδοση της ηλεκτρονικής Καθημερινής της 9ης Φεβρουαρίου 2020, δημοσιεύεται μια   έκκληση  της «επιτροπής αγώνος» των εργαζομένων στο Γηροκομείο για τη σωτηρία του χωρίς όμως να αναγράφονται τα ονόματα των μελών της επιτροπής και ποια η σχέσης τους με το Γηροκομείο. Τους εργαζομένους του Γηροκομείου Αθηνών  εκπροσωπεί μόνο το ομώνυμο σωματείο, που είναι εγγεγραμμένο στη ΓΣΕΕ και στο ΕΚΑ. Δεν γνωρίζω εάν η εφημερίδα σας έχει τα ονόματα της «επιτροπής αγώνος», εάν όχι πρόκειται περί ανωνύμου δημοσιεύματος, όμως η επιτροπή αγώνος δεν συνιστά νομική οντότητα και την ευθύνη υπέχουν τα μέλη, που υπέγραψαν το ψήφισμα.

Η αιρετή διοίκηση του Γηροκομείου Αθηνών, που σώρευσε σε βάρος της περιουσίας του Γηροκομείου λόγω κακοδιοίκησης και όχι οικονομικής κρίσεως,  τεράστια χρέη,  με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κηρύχθηκε έκπτωτη στις  29.9.2016  και  μέλη της αιρετής διοίκησης  δικάζονται  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων  για υπεξαίρεση και απιστία σε δίκη που διαρκεί πέραν του έτους με πλήθος δημοσιευμάτων.

Αρχικά διορίσθηκε από τον Δήμο Αθηναίων προσωρινή διοίκηση  με εντολή να διενεργήσει αρχαιρεσίες, που δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν και έτσι το Γηροκομείο από τις 24.3.2017  διοικείται με προσωρινές διοικήσεις, που διορίζονται με δικαστική απόφαση  ή  με προσωρινή   δικαστική διαταγή. Με την υπ αριθμ. 1499/12.6.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίσθηκε προσωρινή διοίκηση με μοναδική εντολή την διενέργεια αρχαιρεσιών μέχρι της 8.9.2019 χωρίς να έχει αρμοδιότητα συνάψεως μισθώσεων ή εγγραφής νέων μελών. Παρά τη ρητή εντολή του δικαστηρίου, η προσωρινή διοίκηση, με μέλη που δεν είναι μέλη του σωματείου, δεν διεξήγαγε αρχαιρεσίες, χωρίς επαρκή αιτιολογία, και με διαφορές αιτήσεις, έχει παρατείνει  τη ζωή της μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως για την παράταση της θητείας της και  διορισμού νέας προσωρινής διοικήσεως, που δικάστηκε την 21.10.2019 και αναμένεται η έκδοση της. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και η τάχιστη διενέργεια αρχαιρεσιών αποτελεί τη μόνη λύση, γιατί   η νέα αιρετή διοίκηση, που θα έχει επαρκή νομιμοποίηση, είναι η μόνη που θα μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα. Μετά την 21.10.2019 η προσωρινή διοίκηση με τρεις αιτήσεις της έχει ζητήσει να της επιτραπεί να συνάπτει μισθώσεις  που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Με νέα αίτηση της, που δικάζεται την 10.2.2020 ζητά να της επιτραπεί να εκμισθώνει ακίνητα. Πιθανολογώ για τη στήριξη της   αιτήσεως  αυτής εκδόθηκε το παραπάνω «ψήφισμα» της ανώνυμης «επιτροπής αγώνος».

Το «ψήφισμα» περιέχει  και τα εξής συκοφαντικά για τα παλαιά τακτικά μέλη του Γηροκομείου  και πρωτοφανή  για την έννομη τάξη. Οι ανώνυμοι εργαζόμενοι ζητούν να επιτραπούν οι εγγραφές  νέων μελών, ώστε να μη λυμαίνονται το χώρο ομάδες  συμφερόντων, που αλληλοσυγκρούονται για τον έλεγχο της γενικής συνέλευσης και μόνο δεινά μπορεί να επιφέρουν. Δηλαδή  ζητούν να εγγραφούν από τη προσωρινή διοίκηση  νέα μέλη της αρεσκείας τους, κατά παράβαση του καταστατικού και του νόμου, ώστε να υπάρχει κατευθυνόμενη επιλογή κατά τις νέες αρχαιρεσίες. 

Σημειωτέον ότι δεν έχει γίνει γενική συνέλευση των μελών του σωματείου  τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, επομένως πως γνωρίζουν οι ανώνυμοι εργαζόμενοι, τις ομάδες συμφερόντων, εκτός εάν εννοούν τα τακτικά μέλη που προτείνονται στο δικαστήριο για διορισμό προσωρινής διοικήσεως, που είναι όλα αξιοσέβαστα και διακεκριμένα μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας.   

Τέλος η σίτιση  κατά το κύριο γεύμα παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο Αθηναίων, το δε Γηροκομείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα,  όταν ήμουνα αντιπρόεδρος του ΔΣ,  έχει ελεύθερα πάγια έσοδα περίπου 30.000 ευρώ το μήνα, και θα  μπορούσε κατά προτεραιότητα να παρέχει επαρκή συμπληρωματική σίτιση και πλήρη θέρμανση και ζεστό νερό, που είναι βασική ανάγκη.

Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

Αρεοπαγίτης ε.τ.». 

 


kathimerini.gr