Με δήλωση του Χρήστου Κορδά στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου επιβεβαιώθηκε πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει η δημοπράτηση του έργου μετατροπής του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε εκθεσιακό-μουσειακό χώρο.

Συγκεκριμένα, στο ιστορικό κτίριο της πόλης θα δημιουργηθεί το Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς. Οπως εξήγησε ο κ. Κορδάς: «Η παλιά μελέτη του γραφείου της Αθήνας που είχε σχεδιάσει τη μετατροπή του χώρου σε μουσείο βυζαντινής ιστορίας, μετατράπηκε για να φιλοξενήσει το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο το Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς. Πρόκειται για μια πρόταση αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής για την τουριστική ανάδειξη και προβολή της Πάτρας».

Η συγκεκριμένη μετατροπή της μελέτης πέρασε από 40 κύματα, όπως σχολίασε εύσχημα ο Χρήστος Κορδάς, αλλά πλέον έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από συμβούλια και επιτροπές. Ετσι, η δημοπράτηση του έργου θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το έργο αφορά στη δημιουργία μιας μόνιμης δομής στην πόλη της Πάτρας για την συλλογή, διάσωση, μελέτη, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη της Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας στον χώρο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών. Αυτό με τρόπο που να συμβάλλει στην διατήρηση της μνήμης της πολιτισμικής εξέλιξης της περιοχής αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας λειτουργώντας ταυτοχρόνως ως πόλος τουριστικής έλξης και προβολής της περιοχής. Επίσης θα λειτουργεί ως πυρήνας ανάπτυξης ψηφιακής στρατηγικής, μέσα από την μεγιστοποίηση συνεργειών με κέντρα, ομάδες και φορείς που προάγουν την καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της Πάτρας στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου θα είναι ένας χώρος ανοιχτός στην κοινωνία, σύγχρονος και φιλικός προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, θα διαφυλάξει με εγκυρότητα και αξιοπιστία την ατομική και συλλογική μνήμη των πολιτών. Θα είναι σημείο αναφοράς για τη σχέση της πόλης με το παρελθόν της και πύλη ανάπτυξης του ψηφιακού της παρόντος και μέλλοντος.

Εκτός αυτών των χρήσεων το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο σχεδιάζεται από τον Δήμο και ως Εκθεσιακός και Συνεδριακός χώρος (Πολυχώρος) οι οποίοι θα υποστηρίζονται από χώρο εστίασης.

pelop.gr