Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 σε 44,024 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,219 δισ. ευρώ ή 13,4% έναντι του στόχου. Σημαντική συμβολή είχαν τα έσοδα από ΦΠΑ που ανήλθαν σε 15,603 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,703 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4,221 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 10,081 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 52 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5,943 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 5.960 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,364 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,136 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.


cnn.gr